Wie is Ronald Davis?

Dyslexie coaching

Inge Lanneau

Logopediste

Wie is Ronald Davis?

 

Ronald Davis kunnen we samen noemen met Albert Einstein, Winston Churchill, Whoopi Goldberg, Walt Disney,...Deze mensen hebben allen hun succes te danken aan dezelfde gave, die hen tegelijkertijd ook verhindert om vlot en vloeiend te lezen en te schrijven.

 

Die gave is het beeldend denken

 

Ron Davis , zelf beelddenker en zwaar dyslectisch, werd in zijn jonge jaren gezien als een buitenbeentje, een gehandicapt kind met weinig tot geen mogelijkheden. Toch is hij er in geslaagd om ingenieur, zakenman en beeldhouwer te worden.

 

Als bij toeval ontdekte hij een manier om een boek in slechts een paar uur te kunnen lezen. Dit was de inspiratie voor zijn methode die inmiddels wereldwijd vele tienduizenden mensen heeft geholpen om "gewoon" te leren lezen en schrijven.

Met zijn unieke kijk op leerproblemen laat Ron Davis zien, hoe mensen die voornamelijk in beelden denken, in staat zijn om hun moeilijkheden te corrigeren.

 

Door gebruik te maken van ontspanning, focus, oriëntatie, kleien en andere technieken leren ze hun gave te erkennen en opnieuw vreugde te vinden in lezen, schrijven en leren.

Copyright © All Rights Reserved

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery® en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door Davis Dyslexia Association International®. www.dyslexia.com