Wat is een Davis-Counseling?

Dyslexie coaching

Inge Lanneau

Logopediste

Wat is een Davis-counseling?

 

Een Davis-counseling is een individuele, persoonsgerichte counseling voor kinderen, adolescenten en volwassenen met dyslexie, dyscalculie, dysgrafie, dysorthografie, ADHD en ADD.

 

De counseling bestaat uit +/- 30 uren individuele begeleiding, uitgevoerd in één week of verspreid over verschillende weken.

Een Davis-counseling is een methode die bij alle leerprocessen kan toegepast worden. De methode sluit aan bij het beeldend vermogen van het non-verbale (beeld-) denken.

 

De verschillende stappen voor het DAVIS - CORRECTIE - PROGRAMMA:

 

1) INTAKE

- Intake gesprek met de ouders en invullen van symptomenprofiel

- Gesprek met ouders en kind, formuleren van duidelijke doelstellingen

- Waarnemingsgavetest

 

2) START COUNSELING

- Oriëntatie-counseling ( verbeeldingsoog op punt zetten voor juiste waarneming)

- Symbol - mastery van de alfabetletters (kleien van de letters)

- Symbol - mastery van triggerwoorden (kleien van woorden die voor verwarring zorgen )

- Leestraining: - spellend lezen (letterniveau)

- veeg - veeg- lees (woordniveau)

- plaatje bij interpunctie (tekstniveau)

 

3) EVALUATIEGESPREK

- Bereikte doelen

- Beheersing van technieken

- Follow -up

 

 

Bij elke specifieke problematiek wordt het programma aangepast maar oriëntatie- counseling en symbol- mastery van de alfabetletters zijn in elke counseling standaard als startprocedure.

 

Tijdens de sessies komt een veranderingsproces op gang. Het gaat niet om symptoombestrijding maar om bewustwording en inzicht in de eigen manier van denken, leren, reageren en handelen.

 

Op die manier wordt de oorzaak aangepakt en gaan de symptomen geleidelijk aan verminderen en wordt het zelfvertrouwen terug opgebouwd.

Situatie voor de counseling

Situatie na de counseling

Verwarring bij symbolen

Vlotte herkenning van symbolen

Desoriëntatie

Oriëntatie

Opname van foutieve gegevens door onjuiste waarneming

Opname van juiste gegevens door correcte waarneming

Onjuiste gegevens worden als "juist" opgeslagen

Juiste gegevens worden nu correct opgeslagen

Dyslecische symptomen

Dyslectische symptomen verminderen

Emotionele reacties

Meer ontspannen, minder stressfactoren

Frustratie

Minder verwarring en desoriëntatie

Verlies van eigenwaarde

Groei van eigenwaarde

Zoeken van dwangmatige oplossingen

Dwangmatige oplossingen verdwijnen

Copyright © All Rights Reserved

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery® en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door Davis Dyslexia Association International®. www.dyslexia.com