Wat is beelddenken?

Dyslexie coaching

Inge Lanneau

Logopediste

Wat is beelddenken?

 

Beelddenken hoort bij mensen.

 

We denken allemaal in beelden vanaf onze geboorte.

Het beelddenken of visueel denken verloopt snel, is diepgaand en associatief. Dit wil zeggen één beeld roept opnieuw een reeks andere beelden op.

 

Het beelddenken is zeer creatief.

 

Het woorddenken of verbaal denken ontstaat bij de ontwikkeling van taal. Het woorddenken is lineair, de ene gedachte volgt de andere, dit gaat veel trager en is oppervlakkiger dan het beelddenken.

 

Kinderen die voornamelijk in beelden denken, kunnen problemen krijgen op school, op gebied van taal, rekenen, concentratie en werktempo.

 

Ze hebben hun eigen denk- en leerstijl. Ze krijgen op een andere manier informatie binnen en verwerken die ook anders. Het is belangrijk te beseffen dat elk kind zijn unieke leerstijl heeft en dat we daarop moeten aansluiten, willen we slagen in onze aanpak. Bij een kind dat bijvoorbeeld sterk in beelden denkt, gaat het verwerven van auditieve informatie (klanken-taal) moeilijker verlopen.

Beelddenkers op school

 

De manier van lesgeven op school is vaak gericht op een verbale manier van informatie verwerken. De leraar vertelt en het kind luistert.

 

Beelddenkers willen liever zien en doen.

 

Letters, klanken en woorden zijn voor de beelddenkers meestal zeer abstract, behalve de woorden waar ze zich onmiddellijk een beeld bij kunnen vormen zoals bijvoorbeeld, olifant, auto, huis, jas, etc.

 

In onze taal zitten er echter ook veel woorden zonder beeld, zoals: het, de, een, tussen, links, rechts, verandering, etc. Bij deze "beeldloze" woorden geraakt een beelddenker in de war, hij worstelt verder om te kunnen begrijpen maar geraakt hopeloos vast. Tijdens die periode van verwarring of desoriëntatie gaat enorm veel "verbale" informatie verloren en geraken de beelddenkers de draad van het verhaal kwijt, wat op zich weer zorgt voor frustratie en opgeven.

 

Een Davis-counseling zorgt er voor dat "beeldloze" woorden hun eigen beeld krijgen door ze te gaan creëren in klei. Klei maakt woorden zichtbaar en tastbaar zodat ze beter kunnen begrepen worden en niet meer voor desoriëntatie zorgen.

 

Op die manier wordt lezen, schrijven en leren een heel stuk gemakkelijker.

Oriëntatie versus desoriëntatie

 

Desoriëntatie is een waarnemingsproces dat geactiveerd wordt zodra er verwarring optreedt.

In een poging de verwarring op te heffen worden visuele beelden gevormd vanuit verschillende invalshoeken. In die staat van verwarring worden de visuele beelden opgeslagen in het geheugen alsof het werkelijke, echte en juiste observaties zijn. Terwijl dit proces gaande is vervaagt de werkelijke omgeving, de normale zintuigelijke waarnemingen worden nu vervormd of totaal niet waargenomen.

 

Zolang dit proces toegepast wordt op het herkennen van objecten is er geen probleem, een olifant blijft een olifant vanuit welke invalshoek je hem ook bekijkt. Dit proces wordt echter ook toegepast bij het herkennen van symbolen, letters of woorden en dan duiken alle dyslectische symptomen op; letters worden gespiegeld, woorden worden omgedraaid, cijfers worden verwisseld van plaats...

 

De duur van de desoriëntatie kan variëren van nauwelijks waarneembaar tot enkele minuten of zelfs uren.

De zintuigen die het meest beïnvloed worden door desoriëntatie zijn;

* Het gezichtsvermogen

* Het gehoor

* Het gevoel voor evenwicht

* Het gevoel voor tijd

 

Bij herkenning van letter of woord stopt de desoriëntatie. Bij het niet herkennen van letter of woord blijft desoriëntatie aanhouden en duiken dyslectische symptomen op zoals verplaatsingen van letters (KORST - KROST), omkeringen (KAT - TAK), weglatingen (STRUIK - STUIK)...

In een Davis counseling leert men om zich juist te oriënteren zodat letters, woorden en symbolen juist worden waargenomen.

Copyright © All Rights Reserved

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery® en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door Davis Dyslexia Association International®. www.dyslexia.com